Pravila zaštite privatnosti

1. Opće informacije

Ova Pravila zaštite privatnosti (dalje: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

2. Voditelj obrade

Belupo d.d., Koprivnica, Danica 5, OIB 74181493335 (dalje: Belupo obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.silymarin.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

3. Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka

Adresa: Belupo d.d., Ulica Danica 5, HR-48 000 Koprivnica

Tel: 048 652 815, Fax: 048 624 992, Mob: 098 98 24 870, dpo@belupo.hr

4. Svrha i pravni temelj za obradu osobnih podataka

Korištenje internetske stranice www.silymarin.hr

Pristup internetskoj stranici www.silymarin.hr je slobodan i ne zahtijeva registraciju.

Kontaktiranje

Ukoliko nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. Nakon odgovora na vaš upit dostavljene podatke ćemo obrisati.

Osobni podaci koji su nužni za rješavanje reklamacije na proizvode (lijekove) čuvaju se 6 (šest) godina od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju.

Promotivne poruke

Ukoliko želite primati promotivne poruke o našim proizvodima i uslugama možete odabrati jednostavnu prijavu vaše e mail adrese u web obrazac, bez potrebe registracije. U svakom trenutku možete odustati od primanja promotivnih poruka na način da odaberete ponuđenu opciju povlačenja suglasnosti u primljenoj promotivnoj poruci“

Osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima prilikom registracije obrađivati ćemo za vrijeme postojanja svrhe obrade, odnosno za vrijeme trajanja vaše registracije. Nakon toga vaše osobne podatke ćemo brisati osim ako nam ne dopustite njihovo daljnje čuvanje.

4.1. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:

4.2. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

4.3. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:

5. Obrada osobnih podataka putem videonadzora

6. Primatelji osobnih podataka

Belupo će vaše osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudovima).

Po potrebi osobni podaci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava, istraživanja tržišta ili sličnih potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

7. Sigurnost osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne u pružanju naših usluga. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

8. Vaša prava

U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji zaštitu osobnih podataka na kontakt :

Martićeva ulica 14 , HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr

9. Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjeve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka možete uputiti na adresu elektroničke pošte dpo@belupo.hr

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit biti će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

10. Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih strana

Na ovoj stranici pronaći ćete poveznice na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od ovih Pravila, ali svakako usklađena sa EU Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju promjena ovih Pravila obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova Pravila su zadnji put izmijenjena 09.11.2023. godine.