Funkcija jetre

Jetrene stanice – hepatociti imaju mnoštvo metaboličkih funkcija koje im omogućuje bogata opskrba krvlju, a ostvaruju ih zahvaljujući bliskom dodiru s krvi kojeg omogućuju veoma propusne endotelne stanice kapilara u jetri. Svi hepatociti sudjeluju u metabolizmu tj. preradi bjelančevina, masti, ugljikohidrata, žučne boje – bilirubina, žučnih kiselina, vitamina, minerala i nekih hormona.

Posebno je značajna uloga jetre u biotransformaciji tj. preobrazbi organizmu stranih tvari – lijekova i otrova – u oblike neškodljive za organizam. Oni se u jetri uz pomoć posebnih enzima mogu kemijski preoblikovati u manje toksične tvari ili pretvoriti u tvari koje su topljivije u vodi pa se lakše izlučuju iz organizma putem bubrega ili žuči.

Jetra ima vrlo važnu ulogu i u razgradnji alkohola. Ona metabolizira oko 90% unesenog alkohola, dok se ostatak izlučuje plućima i bubrezima.

Međutim, proces biotransformacije alkohola, lijekova i drugih toksina ostavlja posljedice na jetri. Tijekom samog procesa u većini slučajeva nastaju toksični metaboliti, najčešće slobodni radikali koji uzrokuju oštećenje i odumiranje jetrenih stanica.

Mehanizam nastanka oštećenja jetre

Povećanje koncentracije slobodnih radikala

Oštećenje stanične membrane

Oštećenje funkcije jetrenih stanica

Smrt jetrenih stanica

Zatajenje jetre