Alkoholna bolest jetre

Alkohol je, nažalost, još uvijek jedan od najčešćih uzroka jetrene bolesti. Za nastanak oštećenja jetre bitnu ulogu imaju količina i trajanje konzumacije alkohola. Rizik nastanka alkoholne bolesti jetre značajno se povećava prilikom unošenja 60 grama alkohola na dan za muškarce ili 20 grama na dan za žene.

Slikovito rečeno, konzumacija 0.5-0.75 litre vina ili 2 dcl žestokog pića na dan tijekom 20 godina dovodi do razvoja ciroze u muškaraca.
Alkohol oštećuje jetru različitim mehanizmima. Alkohol i razgradni produkti njegovog metabolizma koji se odvija u jetri djeluju toksično na hepatocite, a dolazi i do značajnih poremećaja u metabolizmu masti.

Alkoholna bolest jetre obično ima tri stadija: masnu infiltraciju, alkoholni hepatitis i cirozu. U nekih bolesnika ciroza se može razviti odmah nakon stadija masne jetre, u drugih se uz cirozu nalaze znakovi hepatitisa, a ponekad se istodobno nalaze promjene karakteristične za sva tri stadija bolesti.

Ukoliko se nastavi s konzumacijom alkohola dolazi do daljnjeg oštećenja jetre sa stvaranjem ožiljnog tkiva i nastankom regeneratornih čvorova u klasičnu sliku alkoholne ciroze jetre.
Osnovna pretpostavka liječenja alkoholne bolesti jetre je stroga apstinencija od alkohola.